ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

นางสาวอรุณี ช้างโคร่ง
ชื่อเล่น น้องสาว
วันเกิด 26 มีนาคม 2538
คติประจำใจ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ
คบ. 1 ภาษาอังกฤษหมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102114